Publisert 09.12.2009
Forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 bygger på økonomiplan 2009-2012 og senere vedtak, regnskapet for 2008 og den økonomiske utviklingen i 2009 samt regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
Publisert 08.10.2009
Radoninnsiving 3

Hvis målinger har vist for høye radonkonsentrasjoner i boligen din, anbefales det å sette inn mottiltak.

Publisert 20.05.2009
Hardangervidda

Søknad om motorferdsel innan Hardangervidda nasjonalpark for sommarsesongen 2009. Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang, Eidfjord og Ulvik. Søknadsfrist 31. mai 2009.

Første Forrige | Neste Siste