Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 09.10.2019
Logo - Odda kommune


Er du over 65 år og engsteleg for å falle? 


Ynskjer du betre balanse, er motivert for trening og kan sjølv komme til/fra trening?

 

Publisert 08.10.2019
Logo - Odda kommune

 

Odda kommune sin kulturpris for 2019 skal tildelast av Driftskomiteen i eiga sak.

Det er ope for alle å føreslå kandidatar.
 

 


 

Publisert 07.10.2019
FolkebadOpningstider hausten 2019, gjeld frå 9. september til 21. desember

 

Publisert 04.10.2019
Kommunelogo


Saksnr.: 19/1004

Publisert 04.10.2019
Ullensvang kommune

Saksnr.: 19/991

Ullensvang kommune søkjer etter verksemdsleiar for bibliotek og kino i 100% stilling. 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no