Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 30.11.2012
Penger 2

Kvartalsrapporten tar for seg den økonomiske aktiviteten til og med 31. oktober 2012. Hjemfallsinntektene svikter med ca kr 18,5 mill pga lavere spotpris, og dette betyr at total prognose for 2012 er et merforbruk på kr 6-8 mill.

Rapporten ble behandlet av Odda formannskap i møte 29.11.2012. Kommunestyret vil behandle rapporten 12.12.2012.

Publisert 27.11.2012
Bokslepp for Liv Eirill, jpg

Ordknappen for 2012 er delt ut til 16 forfattere.
Navnet er en allusjon til Svømmeknappen, for på samme måte som med Svømmeknappen, har den som mottar Ordknappen tilbakelagt en utfordrende distanse og dermed vist sine ferdigheter innenfor en viktig disiplin, bøker for lesesvake voksne.

Publisert 21.11.2012
Ta vare på naturen

Husk å kildesortere avfallet ditt! Da kan det som egner seg sendes videre til materialgjenvinning, og omdannes til nye produkter. Slik sparer du miljøet for uttak av nye råstoff, og for energi.

Publisert 12.11.2012
Odda Dagsenter

Odda Dagsenter har ved til salgs.

Fritt levert!

Publisert 04.10.2012

Kommunedelplan for kulturminner er etter vedtak i utviklingskomiteen 03.10.12 sendt ut på høring i perioden 5. oktober – 16. november.

Høringsuttalelser sendes til Odda kommune, Opheimsgt. 31, 5750 Odda, eller pr. e-post til epost@odda.kommune.no innen 16. november.

Publisert 28.09.2012

Odda kommune har i sommar fjerna restane av midlertidig gjerde sett opp på sørsida av Eitrheimselva. Gjerdet var sett opp av uhaldbare materiale, og var no så forfalle at det måtte fjernast.

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no