Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 06.03.2012

Støttegruppen for berørte etter 22.juli hendelsene i Hordaland er godt i gang med sitt arbeid og gjør nå en innsats for at flere skal vite om at gruppen er opprettet og at vi gjerne tar imot nye medlemmer. Støttegruppen jobber for fremme interessene til de berørte etter bombingen i Oslo og skytingen på Utøya.

Publisert 24.02.2012
SSB

Folketallet i Odda kommune pr. 1.1.2012 er 6 946 ifølge siste oppdatering fra SSB. Dette er en økning på 10 fra 1.10.2011.

Publisert 08.11.2011
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for deg med lav inntekt og som har problemer med å betale utgiftene. Med de nye reglene for bostøtte fra 1. juli 2009 økte både grensene for hvor mye man kan tjene og maksimalt beløp man kan få utbetalt. Samtidig ble en del krav i ordningen fjernet. Dette gjør at flere enn tidligere vil ha rett til bostøtte.
Publisert 09.12.2009
Forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 bygger på økonomiplan 2009-2012 og senere vedtak, regnskapet for 2008 og den økonomiske utviklingen i 2009 samt regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
Publisert 08.10.2009
Radoninnsiving 3

Hvis målinger har vist for høye radonkonsentrasjoner i boligen din, anbefales det å sette inn mottiltak.

Publisert 20.05.2009
Hardangervidda

Søknad om motorferdsel innan Hardangervidda nasjonalpark for sommarsesongen 2009. Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang, Eidfjord og Ulvik. Søknadsfrist 31. mai 2009.

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no