Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 20.05.2012
SSB

Befolkningstallene for 1. kvartal ble frigitt av SSB 16. mai. Tallene viser en befolkningsøkning på 10 personer for Odda kommune i 1. kvartal 2012.


Det ble født 13 personer, mens det døde 23 personer. 79 personer flyttet inn til kommunen, mens 59 personer flyttet ut. Til sammen gir dette en folketilvekst på 10 personer. Også i 4 . kvartal 2011 var det en folketilvekst på 10 personer.

Publisert 20.05.2012
Penger 2

Totalt sett for hele Odda kommune viser regnskapet et positivt avvik på kr 15,3 mill pr 31. mars.

Noen av tjenestestedene har meldt inn et negativt prognostisert avvik ut året. Dette er omtalt i rapporten under det enkelte tjenestested.


Rapporten ble behandlet i formannskapsmøte 16.05 og skal videre til kommunestyret 30.05.


Publisert 29.03.2012
Kommunelogo
er innstifta for å hedra personer og organisasjoner.
Publisert 06.03.2012

Støttegruppen for berørte etter 22.juli hendelsene i Hordaland er godt i gang med sitt arbeid og gjør nå en innsats for at flere skal vite om at gruppen er opprettet og at vi gjerne tar imot nye medlemmer. Støttegruppen jobber for fremme interessene til de berørte etter bombingen i Oslo og skytingen på Utøya.

Publisert 24.02.2012
SSB

Folketallet i Odda kommune pr. 1.1.2012 er 6 946 ifølge siste oppdatering fra SSB. Dette er en økning på 10 fra 1.10.2011.

Publisert 08.11.2011
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for deg med lav inntekt og som har problemer med å betale utgiftene. Med de nye reglene for bostøtte fra 1. juli 2009 økte både grensene for hvor mye man kan tjene og maksimalt beløp man kan få utbetalt. Samtidig ble en del krav i ordningen fjernet. Dette gjør at flere enn tidligere vil ha rett til bostøtte.
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no