Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 09.12.2009
Forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 bygger på økonomiplan 2009-2012 og senere vedtak, regnskapet for 2008 og den økonomiske utviklingen i 2009 samt regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
Publisert 08.10.2009
Radoninnsiving 3

Hvis målinger har vist for høye radonkonsentrasjoner i boligen din, anbefales det å sette inn mottiltak.

Publisert 20.05.2009
Hardangervidda

Søknad om motorferdsel innan Hardangervidda nasjonalpark for sommarsesongen 2009. Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang, Eidfjord og Ulvik. Søknadsfrist 31. mai 2009.

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no