Publisert 18.10.2018
hagerup.jpg

 

Førestelling v/Kristi Kinsarvik

Odda bibliotek, tysdag 23.okt. kl. 13.00

Gratis inngang!

Publisert 18.10.2018
Telefon

 
Odda kommune har teke i bruk telefonvarsling til innbyggarane. Varslingssytemet gir deg melding når noko viktig skjer som berører deg og/eller din husstand.

Publisert 18.10.2018
Viktig

 

På grunn av mye nedbør og flom i helgen, setter vi i gang kloring som en ekstra sikkerhet ved Odda vannverk.
Vennlig hilsen
Avdeling Vann og Avløp
Publisert 18.10.2018
Viktig

 

Vi setter igang kloring i høydebassengene Einarhaug og Storehovden.
Kokevarsel opprettholdes inntil videre. Vannprøver tas jevnlig ute på nettet. 
Vennlig hilsen
Avdeling Vann og Avløp.
 
 
Publisert 18.10.2018


Frå idag av kjem ei mellombels bru over elva Opo. Utfordringa er at ho er betydeleg smalare enn gamlebrua som vart øydelagd av flaumen.

Publisert 16.10.2018
Viktig


Etter flaumen 14. oktober er det påvist bakteriar i drikkevatnet frå Røldal vassverk.

Det er difor svært viktig at drikkevatnet vert kokt!

Det er ikkje fare for stopp i vassforsyninga. 

Kva skjer

Nyttige lenker