Inneklima

Etter Lov om helsetjenesten i kommunene skal kommunen ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Godt inneklima er en viktig faktor i det forebyggende helsearbeidet.
Friskt barn i friskt hus
Friskt barn i friskt hus
Barn med snue
Barn med snue
Miljørettet helsevern (MHV) har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med bolighygiene og inneklima i offentlige bygg. Godt inneklima er en forutsetning for god trivsel, velvære og ikke minst evne til konsentrasjon og læring. Dokumentasjon av inneklima i barnehager og skoler er derfor en av MHV sine viktigste oppgaver. MHV kan også bidra med generell råd og veiledning ovenfor enkeltpersoner i private boliger.

Vi kan gi råd knyttet til:
*Ventilasjon
*Fukt
*Lysforhold
*Oppvarming
*Helse og inneklima
*Materialvalg
*Bolighygiene
*Røykeforbud i offentlige bygg, serveringssteder

Vår helse påvirkes av miljøet vi oppholder oss i. De fleste av oss tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og 60-70% av dette er hjemme i vår egen bolig. Inneluften er vanligvis mer forurenset enn uteluften. Det er derfor ikke uvanlig at et dårlig innemiljø kan utløse såvel hodepine og trøtthet som allergier og astma.
Sist endret 02.11.2011