Bokko bo- og behandlingssenter

Bokko bo- og behandlingssenter ligger midt i Odda sentrum i Skulegata. Her har vi langtidsplasser og korttidsplasser som inkluderer rehabiliterings-, palliasjons- og avlastningsopphold.

 

Rehabiliteringsavdelingen har 8 plasser samt eget treningsrom og terapibasseng i kjelleren.  Bassenget er også et tilbud til innbyggerene i Odda. Det er fysioterapeuter og ergoterapeut tilknyttet avdelingen.

 

Palliasjon betyr lindrende behandling. Mennesker med alvorlige sykdommer som for eksempel kreft kan søke palliasjonsopphold. 

 

Avlastningsopphold er opphold som blir gitt for å avlaste den som til daglig yter pleie og omsorg og har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

 

Bokko bo- og behandlingssenter har tilsynslege som er tilgjengelig 5 dager i uken med fast visittdag en gang i uken. 

 

Søknad om institusjonsopphald blir behandla fortløpande, men søknader som ikkje haster eller som krev nærere saksutgreiing eller kartlegging, blir behandla kvar tirsdag i inntaksteamet.


Elektronisk søknadsskjema finn du her

Utskriftsvennlig søknadsskjema finn du her

 

Søknad sendes til:

Tildelingskontoret, Odda kommune, Opheimsgata 31, 5750  Odda.

Bokko_sjukeheim - Klikk for stort bilde

kontaktperson
Telefon :
Mobil :
915 66 097
E-post :
therese.kolltveit@odda.kommune.no
Tittel :
Virksomhetsleder Bokko bo og behandlingssenter
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Skjema (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no