Avlastningsbolig

Avlastningsboligen Bustetungt er et tilbud til barn og unge.
Avlastning gis ut fra kap.4 § 4-2 b i Lov om sosiale tjenester .
Avlastningstiltak er for personer og familier som har et særlig tungt omsorgsarbeid.

Avlastning skal gjøre det mulig å opprette gode familierelasjoner og ta vare på sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren.

Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet.

Avlastningsboligen fungerer som et vanlig hjem med ulike familieaktiviteter. Tilbudet blir tilrettelagt individuelt for den enkelte bruker og vi følger opp evt opplærings- eller behandlingsopplegg.
Brukarene tar del i huslige aktiviteter og vi legger til rette for ADL trening m.m.
Vi følger til / fra eller er delaktige i ulike fritidstilbud. Nærområdet er flittig brukt.

Vi har lang erfaring i arbeid med funksjonshemmede barn og ungdom med ulike atferdsdiagnoser.
Samarbeid med hjem, skole og andre faggrupper er sentralt i arbeidet vårt .


 
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 48 30
Mobil :
975 58 447
E-post :
liv.marstig@odda.kommune.no
Tittel :
Områdeleder
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Åpningstider/kontaktinfo (1)
Rutine (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no