Vannforsyning


Odda kommune leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de som er tilknyttet dette. Priser, skjema og andre aktuelle opplysninger relatert til vannforsyning ligger under, eller i høyre marg under "praktisk informasjon".

Søknad om sanitærabonnement  

Registrering av ny vannmåler

Ferdigmelding vannmåler (PDF, 2 MB)    

Servicevarsling

Krav til drikkevann er gitt i drikkevannforskriften, og hovedmålene for den kommunale vannforsyningen i Odda kommune er satt opp i samsvar med disse kravene:
 

NOK VANN. Vannforsyningen i Odda kommune skal gi nok vann til normalt husholdningsforbruk, sanitærvann til industri og forbruk til offentlige bygg.

 

GODT VANN. I Odda kommune skal abonnentene motta godt vann som er i henhold til gjeldene krav for drikkevann.

 

SIKKER VANNFORSYNING. Det skal legges vekt på en sikker vannforsyning med 2 hygieniske barrierer, krisevannkilde, tilstrekkelig bassengvolum og nødstrømsanlegg.

 

EFFEKTIV VANNFORSYNING. Vannforsyningen skal være innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og kostnadene for den kommunale vannforsyningen skal dekkes av det kommunale vanngebyret.

 

Vil du vite mer om vannforekomstene i Hardanger? Les denne artikkelen om Vannområde Hardanger. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bidra i arbeidet med å kartlegge vannressursene og kvaliteten på disse.

 

Se også www.vannportalen.no/Hordaland for mer informasjon om vannforekomstene i hele Hordaland

Sist endret 31.03.2017
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk drift
Bunnhjørne
Nyttige linker (1)
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no