Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Du kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler ved NAV Odda. Saksbehandleren ved NAV Odda vil kunne hjelpe til med å finne fram til muligheter som finnes for deg, og hjelpe til med eventuel søknad om tilskudd.
Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

Tilskuddet gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.


Hvordan søke?

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. I  Odda vil du få hjelp til søknaden ved NAV Odda. Saksbehandler ved NAV Odda kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadskjema kan du få på NAV Odda, eller ved å gå inn på www.husbanken.no

Søknadene vil bli behandlet så raskt som mulig.


Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt husbanken) til å innhente kredittopplysninger.

Sist endret 06.01.2012
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no