Høyere utdanning i Odda

Høyere utdanning omfatter universitets- og høgskoleutdanning. Den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring.

 

Elever som tar videregående yrkesfaglig utdanning kan skaffe seg kompetanse for inntak til universiteter og høgskoler (studiekompetanse) ved å ta et påbygningskurs i felles allmenne fag (ca. to år). Man kan også søke om opptak til universitet og høgskoler på bakgrunn av realkompetanse.

 

I Odda kommune tilbyr Studiesenteret desentralisert høyere utdanning.

Sist endret 18.12.2017
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 40 58
Mobil :
975 58 636
E-post :
marit.langaas@odda.kommune.no
Tittel :
Skolefaglig rådgiver
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Rutine (1)
Nyttige linker (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no