Oppmåling og endring av eiendom

Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tillegg til eksisterende eiendom, anleggseiendom, arealoverføring etc.

 

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer).

 

Teknisk forvaltning har sakshandsamingsdagar tirsdagar og torsdagar. Det er på desse dagane ikkje mogleg å ta kontakt med sakshandsamarar direkte på kontoret eller på telefon. Måndagar, onsdagar og fredagar er avdelinga open for kommunen sine innbyggarar.

Sist endret 02.09.2015
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no