Rusomsorg / Booppfølging

Booppfølging er et tilbud til personer som har, eller står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem. Brukere blir henvist til oppfølgingstjenesten, ved  at de selv tar kontakt og ønsker hjelp, bekymringsmelding fra andre, fra sosialtjenesten, eller fra bygg og eigendom som ønsker et oppfølgingstilbud til brukere i kommunale boliger.

Vi tilbyr våre brukere: 
        oppfølging i bolig
        veiledning / hjelp til egenhygiene og renhold
        veiledning i forhold til økonomi
        hjelp til søknader, hjelp til å holde avtaler
        følge til legetimer og møter på NAV etc.

Vi kan også delta i ansvarsgruppemøter der det er nødvendig. Vi inngår individuelle oppfølgingsavtaler med hver enkelt bruker.

Vi har tilbud alle hverdager på formiddagen kl. 07.30-14.30 og ettermiddager kl. 15.00-21.00. I helgene er det kun tilbud på formiddagen.
Se telefonliste under åpningstider / kontaktinfo på høyre side


 
Sist endret 23.02.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 43 60
Mobil :
97 55 85 39
E-post :
synnova.sebo@odda.kommune.no
Tittel :
Verksemdsleiar
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no