Smelteverket

Smelteverket i Odda er en smeltedigel bestående av både næring, kultur, utvikling, ulike aktiviteter og arrangementer, fortid og fremtid. Smelteverkstomta er vårt viktigste virkemiddel for å komme videre i arbeidet med å videreutvikle kommunen og byen vår. Bykjernen i Odda skal bli et helhetlig sentrum der smelteverkstomta er en naturlig del.

På denne siden ønsker vi å legge ut nyheter og informasjon som gjerne gjør det litt enklere for deg å følge med på alt det som skjer på smelteverkstomta.

Takk til deg som hver eneste dag forsøker å gjøre Odda til et enda bedre sted å være


Sist endret 23.01.2013
Publisert 18.11.2015
5014156_1872164.jpg

 Fleire har vore i kontakt med Odda kommune for å få oversikt over kven det er som eiger grunnen på Smelteverkstomta. Under kan ein hente opp eit kart som syner dette. Kartet er datert 21.09.2015, men ein tek atterhald om at nylege endringar som ikkje er matrikkelførte kan føreligge.  

Publisert 10.06.2015

 Hordaland fylkeskommune, planavdelinga, var 10.06.15 på kommunebesøk i Odda.

Her kan du sjå presentasjonen som vart gjeve frå Odda kommune (PDF, 7 MB)


Publisert 17.07.2014

Torsdag 26.juni fikk Odda kommune ved Ordfører John Opdal overlevert Mulighetsstudien for Smelteverksområdet. Riksantikvaren har vært oppdragsgiver og mulighetsstudien er utført av ei gruppe bestående av Gottlieb Paludan arktitekter, Dansk Bygningsarv og Norconsult.

Publisert 07.07.2014

Torsdag 26.juni fikk Odda kommune ved Ordfører John Opdal overlevert Mulighetsstudien for Smelteverksområdet. Riksantikvaren har vært oppdragsgiver og mulighetsstudien er utført av ei gruppe bestående av Gottlieb Paludan arktitekter, Dansk Bygningsarv og Norconsult.

Konsulentgruppen har i 6 måneder arbeidet tett sammen med ei styringsgruppe med representanter fra Odda kommune, SNU, Riksantikvaren og Hordaland Fylkeskommune.
 

Publisert 06.05.2013
Oppstartsmøte lunsj på smelt


23. april ble det formelle oppstartsmøtet for Riksantikvarens mulighetsstudie gjennomført.

Dette første møtet med representanter fra både kommunen, fylkeskommunen, SNU og Riksantikvaren ble naturlig nok lagt til Odda.

Publisert 18.04.2013
Arbeid på Skalltaket og ovn3


På Smelteverkstomta er det stor aktivitet nå i april. Det pågår sikringsarbeid på Skalltaket og Ovn 3 og restaureringsarbeid på blant annet Lindehuset og Trafobygget.

Publisert 18.04.2013
Befaring cynamiden 2013

Mandag 15. april var det befaring på smelteverkstomta med den lokale styringsgruppa for mulighetsstudien som Riksantikvaren har fått i oppgave å utføre.

Publisert 01.03.2013
Tyske rådgivere


I forbindelse med fredningen av utvalgte objekter på smelteverkstomta skal Riksantikvaren gjennomføre en mulighetsstudie.
I uke 9 gjester de to tyske arkitektene Rolf Höhmann og Jens Daube Odda for å starte sine undersøkelser på tomta og møte lokale aktører. Dette er det første av flere besøk Odda kommune vil få i forbindelse med arbeidet med studien.

Publisert 29.01.2013
Illustrasjon stedsanalyse Odda
Asplan Viak har gjennomført ein stedsanalyse for Odda smelteverk. Analysen skal bidra til at Oddas kulturhistoriske kvalitetar og potensiale vert ivaretatt og aktivert som fellesgode i byutviklinga. Analysen munnar ut i eit konkret forslag til løysing på smelteverkstomtas utfordringer. Les den her!
Publisert 25.01.2013
Opplesning i Lindehuset: skyggen til Karl Ove Knausgård


Odda kommune har fått tilsagn om 300 000 kroner i kulturbyggmidler til Lindehuset. Spillemidlene er fordelt av Hordaland fylkeskommune.

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda NORGE
Telefon :
53 65 40 00
E-post :
epost@odda.kommune.no
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no