Skal du rydde loftet, eller kanskje pusse opp?

Husk å kildesortere avfallet ditt! Da kan det som egner seg sendes videre til materialgjenvinning, og omdannes til nye produkter. Slik sparer du miljøet for uttak av nye råstoff, og for energi.

Containere og beholdere på samleplassene er ment å være mottak for ditt "dagligdagse" avfall, og kapasiteten er beregnet ut i fra denne tanken. Når større avfallsmengder oppstår skal disse leveres til Lindenes Miljøstasjon.

 

Oversikt over hvilke avfallstyper som kan leveres, og priser for disse, finner du her.

 

Mange av de kildesorterte fraksjonene kan leveres kostnadsfritt for privatpersoner, som papir, papp og plast.

Levering av farlig avfall (inntil 1000kg.) og EE-avfall er også gratis.

 

Levering mot betaling av øvrig avfall er etter tanken "forurenser betaler". Det vil si at de som produserer større avfallsmengder selv skal betale for disse, fremfor at håndteringen finansieres over renovasjonsgebyret.

 

Velkommen til oss med ditt sorterte avfall!

 

Mvh. VAR-tjenesten

Foto: Astrid N. Alfredsen - Klikk for stort bilde

Sist endret 16.09.2016
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no