Odda interkommunale legevakt

Felles interkommunal legevakt for kommunane Jondal, Odda og Ullensvang vart opna 2.april 2013.

Frå 2 september 2013 er Odda Interkommunale Legevakt å finne i første etasje på Odda Sjukehus.

Kommunelogo - Klikk for stort bilde

Kor finn vi legevaktstasjonen?

 • 02.09.13 er Legevakten lokalisert på Odda Sykehus: Besøkadresse: Sjukhusveien 1, 5750 Odda     

Kven kan få hjelp ved legevakta og for kva?

 • Tjenesta er eit tilbod til alle som oppheld seg i Jondal, Odda og Ullensvang.

 • og som treng helsehjelp ved akutt sjukdom eller skade utanom fastlegekontaora sine opningstiden.

Korleis kontakta legevakta?

 • Ring telefon 53 64 80 10

 • Sjukepleiar vurderer, gjev faglege råd, prioriterer og gjev deg eventuelt avtale om tid for oppmøte.

Opningstider ved legevakta:

 • Kvardager 1500-0800

 • Laurdag, søndag og heilagdagar heile døgnet.

Kva kan du ikkje forventa vert gjort på legevakta?

 • Fornying av reseptar

 • Skriving av legeattester(ut over sjukemelding)

 • Hantering av problemstillinger som opplagt kan vente til fastlegekontora opnar.

Ved akutt livstruande sjukdom eller skade, ring medisinsk naudnummer 113.

Ved sjukdom på dagtid ring fastlege din på:

 

 • Odda legesenter          - telefon  53654500

 • Jondal legesenter        - telefon   53675380

 • Lofthus legesenter      -  telefon   53671380

 • Utne legekontorer       -  telefon   53671340

Med vennleg helsing

Odda Interkommunal Legevakt

tlf 53648010

Sist endret 07.12.2018
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no