Nettsida i beredskapsmodus

Dette er nettsida i beredskapsmodus. I ei krise, når den kommunale kriseleiinga vert samla vil denne sida verte sett som startside for Odda kommune sin nettstad. Her vil oppdatert informasjon om krisa verte lagt ut. Her finn du også oversikt over kommunale kriseplanar.
Publisert av Dan-Erik Aggvin. Sist endret 12.11.2007
Publisert 30.10.2018
Logo - Odda kommune


Organisering av KKL i Odda kommune 

Publisert 18.12.2017
Opo

Ordføraren viste i Odda kommunestyre onsdag 21.november ein animasjon av moglege konsekvensar av ein 200-årsflom med 40% klimapåslag i Oddadalen. 

Publisert 16.02.2017

 

Meldingen, med forslag til utredningsprogram, er lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Odda, både på biblioteket og på avdeling for samfunnsutvikling. Dokumentene er også tilgjengelig elektronisk på www.nve.no/konsesjoner.


Fristen for å komme med merknader er 2. mars 2017.

Publisert 26.12.2016
Obs-varsel.jpg

 Her finner du oversikt over våre vakttelefoner.

Publisert 04.11.2015
Rødekors2.jpg

Onsdag 4.november fikk ordfører Roald Aga Haug og rådmann Ingrid Guddal på vegne av Odda kommune overrakt beredskapsvettregler.