Barn og foreldre

For spørsmål om økonomiske rettar som til dømes barnebidrag, barnetrygd, fødselspermisjon, omsorgspengar, stønad til einslege forsørgjar - ta kontakt med NAV.


maren_omsorg.jpg


 
Sist endret 15.02.2012

Kva skjer

Nyttige lenker