Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 20.09.2019
Logo - Odda kommune


Nok ein gong vert opninga av Odda Folkebad utsett. Ny informasjon kjem 23. september på føremiddagen

Publisert 19.09.2019
Folkebadet

 
Odda folkebad opnar att måndag 23. september.

Publisert 19.09.2019


Denne tomta er til sals for privatpersonar. Dersom det vert fleire interesserte, vil me ha trekning om kven som får kjøpe tomta. 

Publisert 19.09.2019
Roald Aga Haug

Her kan du sjå avtalane til ordførar Roald Aga Haug for veke 39: 

Publisert 17.09.2019
Logo - Odda kommune

Prosjektet med ny kryssløysing til Smelteverkstomta går framover og frå 16. september startar arbeidet i riksvegen på Bygdarbøen.

Arbeidet vil vara frå 16. september til 1. mai 2020 og riksvegen vil i denne perioden verta lagt om på ein mellombels trase på Smelteverkstomta. Denne vegen vil og vera tilkomstveg for dei som skal inn på tomta. Vegen for køyrande til blokkene i Røldalsvegen vert via Bøgarden og Bygdarbøen.


 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no