Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 19.11.2019
ikon-leser plan.png

Den 16.10.19 vedtok Odda kommunestyre detaljreguleringsplan for Håra del av gnr. 30 bnr. 3. Planen legg til rette for utleigehytter og fritidsbustadar. 

Publisert 18.11.2019

Saksnr.: 19/1124


Er du sjukepleiar og har lyst på ein kjekk, utfordrande, og spennande jobbkvardag?

 
Vi ønskjer oss nye kollegarer og tenker at det er deg vi vil jobbe med! 
 
Heimesjukepleien er organisert under Heimebaserte tenester saman med Heimehjelp, Kommunalt hjelpemiddellager og Dagsenter for personar med kognitiv svikt. 
Vi er delt i 2 hovudgrupper med kvar sin koordinerende fagleiar.
I heimesjukepleien har vi brukarar i ulike aldersgrupper.
Vi er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til  brukarane våre.
 
Publisert 18.11.2019

Saksnr.: 19/1123 

Er du helsefagarbeidar og har lyst på ein kjekk, utfordrande, og spennande jobbkvardag?

 
Vi ønskjer oss nye kollegaer og tenker at det er deg vi vil jobbe med! 
 
Heimesjukepleien er organisert under Heimebaserte tenester saman med Heimehjelp, Kommunalt hjelpemiddellager og Dagsenter for personar med kognitiv svikt. 
Vi er delt i 2 hovudgrupper med kvar sin koordinerende fagleiar.
I heimesjukepleien har vi brukarar i ulike aldersgrupper.
Vi er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til  brukarane våre.
 
Publisert 18.11.2019

Saksnr.: 19/1122


Helgstilling med arbeid kvar 2. eller kvar 3. helg 

Vi ønskjer oss nye kollegarer og tenker at det er deg vi vil jobbe med! 
 
Heimesjukepleien er organisert under Heimebaserte tenester saman med Heimehjelp, Kommunalt hjelpemiddellager og Dagsenter for personar med kognitiv svikt. 
Vi er delt i 2 hovudgrupper med kvar sin koordinerende fagleiar.
I heimesjukepleien har vi brukarar i ulike aldersgrupper.
Vi er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til  brukarane våre.
 
Publisert 18.11.2019

Saksnr.: 19/1121

Er du  helsefagarbeidar og har lyst på ein kjekk, utfordrande, og spennande jobbkvardag?

Vi ønskjer oss nye kollegaer og tenker at det er deg vi vil jobbe med!
 
Heimesjukepleien er organisert under Heimebaserte tenester saman med Heimehjelp, Kommunalt hjelpemiddellager og Dagsenter for personar med kognitiv svikt. 
Vi er delt i 2 hovudgrupper med kvar sin koordinerende fagleiar.
I heimesjukepleien har vi brukarar i ulike aldersgrupper.
Vi er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til  brukarane våre.
 
Publisert 18.11.2019
Roald Aga Haug

 

 


Ordførar Roald Aga Haug sine avtalar for veke 47:

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no