Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 30.12.2019
Logo - Ullensvang kommune


Ny nettside for Ullensvang kommune er under arbeid, og vil verta lansert ved årsskifte. 

Les meir her

Publisert 23.12.2019

Grunna kommunesamanslåinga vil det bli manglande postliste og forlenga sakshandsamingstid innafor fleire tenester. 

Sjå nettsida til Ullensvang kommune  for meir info. 

Publisert 20.12.2019
E134 - regplanar

Odda kommunestyre vedtok i møte 19.06.19 reguleringsplanar for E134. Planane er no oppdatert i tråd med vedtaka.

 

Publisert 20.12.2019

I samband med Odda kommunestyre si behandling av sak om parkering og skiltplan onsdag 11. desember ble det opplyst frå ordførar at om nokon har innspill/kommentarar til reguleringane i planen så kan ein kome med dette innan måndag 6. januar.

 


 

 

Publisert 17.12.2019
Logo - Ullensvang kommune

 

Kartverket har godkjent nye gardsnummer for 4618 Ullensvang kommune.

Publisert 02.12.2019

 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no