Utlånsreglement

Fotograf: Historisk foto
Rådhuset s/h fotograf Historisk foto
Formålet til Odda bibliotek er å fremme opplysning, utdanning og kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon. her kan du se vårt utlånsreglement
Vi tilbyr
• Utlån av bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter,
video, dvd, CD-rom, språkkurs, musikk, noter og grafikk.
• Bruk av PC, DVD/video og musikkanlegg.
• Fri tilgang til norske og utenlandske aviser og tidsskrifter.
• Fri tilgang til Internett
• Lesesal med oppslagsbøker, håndbøker og annen referanselittera-tur.
• Lån av lokaler til studiearbeid i og utenom åpningstid.
• Hardangersamlingen er en lokalsamling. Noe av materialet er bare til bruk i biblioteket. Du kan lese kirkebøker og lokalaviser på mikrofilm.
• Offentlig informasjonsmateriell.
• Forbrukerinfo – hjelp til å løse de vanligste problemer knyttet til kjøp av varer og tjenester, samt tilgang til ulike forbrukertester av varer.
• Knud Knudsens fotosamling - biblioteket har kopier av bilder tatt av fotograf Knud Knudsen i tidsrommet 1864 til 1915. Samlingen omfatter hovedsaklig foto fra Odda. Fotografiene er plassert på Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal. Du kan avtale lån av foto fra samlingen med biblioteket.

Mediekatalogen
er tilgjengelig på internett (http://82.134.57.35/mikromarc/). I katalogen kan du blant annet søke på forfatter, tittel og emneord. Det er mulig å reservere bøker og sende meldinger til biblioteket via denne. Dersom du ønsker hjelp, spør
personalet.

Lånereglement
1. Lånerett
Det er gratis å låne. Alle som har gyldig lånekort har rett til å låne ved biblioteket.

2. Lånekort
Alle som er i Norge kan få lånekort. Barn kan få lånekort når de foresatte ønsker det. Som foresatt er du ansvarlig for barnets bruk av bibliotektjenestene. Når barnet begynner på ungdomsskolen overføres lånekortet til voksenavdelingen. Låneren er ansvarlig for alle lån på eget lånekort.

3. Lånetid og innlevering
Lånetiden er hovedsakelig 4 uker. På filmer og CD-rom er lånetiden 1 uke, og på grafikk 6 måneder. Lån av media som ikke er reservert av andre, kan fornyes en gang.

4. Reservering
Låneren kan gratis reservere utlånte media, og biblioteket gir melding når reser-verte media kan hentes. Hentefrist er en uke.

5. Lån fra andre bibliotek
Biblioteket låner gratis inn media fra andre bibliotek.

6. Varsel/purringer
Biblioteket sender ut innkallinger på media som ikke er levert til rett tid. Ved 3. gangs purring blir låner sperret for flere lån og får tilsendt regning. Bibliotekets tilbud kan ikke benyttes før sperringen er opphevet. Sperringen blir opphevet ved innlevering av lån eller betaling av regning.
Låneren må betale vederlag for tapte eller skadde media etter bibliotekets verd-setting.

7. Bruk av PC/Internett
Låner må ha lånekort og avtale tid for å bruke pc-tjenestene. Bare en person kan arbeide på en pc av gangen. Det er ikke tillatt å bruke egne disketter/memory sticks i bibliotekets maskiner. Du får kjøpt disketter på biblioteket. Dersom du vil bruke disketten flere ganger på biblioteket, må den oppbevares av personalet. Du kan bruke internett en gang per dag i inntil enn time. Biblioteket er ikke an-svarlig for innholdet på internett. Brukeren er personlig ansvarlig for bruken av internettmaskinene. Internettbruken må være i samsvar med norsk lov. Brudd på norsk lov eller på dette reglementet kan føre til bortvising og inndragelse av retten til å bruke internettmaskinene.
Publisert av Anita Kvamme. Ansvarlig Kåre Langlet. Sist endret 03.12.2009
Odda bibliotek
Besøksadr. Rådhuset Opheimsgata 31
5750 ODDA
E-post : biblioteket@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 42 80

Virksomhetsleder Else Marie Sandal