Elevenes skolemiljø

Elevene har nå fått rettigheter i forhold til fysisk og psykososialt miljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring hos elevene. Loven gjelder både for grunnskole og videregående skole. elevsiden.no bringer utdrag fra og kommenterer de nye bestemmelsene.

Opplæringsloven § 9a-1:

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.


 
Sist endret 22.01.2012

Kva skjer

Nyttige lenker