Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Høringer
Høringer
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Barnehageplan 2007-2010, høyringsutkast PDF, 765 kB

Barnehageplan 2007 - 2010 "Odda - barnehagene i kunnskapssamfunnet" skal til politisk behandling i Driftskomitèen 09.10.07 og i Kommunestyret 07.11.07. Høringsfrist er satt til 25.09.07.

04.09.2007 Filtype
Folkemøte i Røldal 20.11.18. PDF, 2 MB

06.12.2018 Filtype
Folkemøte Røldal 20.nov -Hydro PDF, 4 MB

06.12.2018 Filtype
Hvordan sikre prosjekt framdrift PDF, 199 kB

12.02.2009 Filtype
Høyringsutkast Rullert kulturplan PDF, 380 kB

Kultur som hjørnestein - rullering 2007 - høyringsutkast.

20.06.2007 Filtype
INNSPEL TIL REVISJON I RØLDAL - SULDAL .pdf PDF, 170 kB

06.12.2018 Filtype
Innspill til utredningsprogram for Røldal-Suldal reguleringen - Odda kommune PDF, 2 MB

06.12.2018 Filtype
Kommuneplan for Odda 2007-2019, samfunnsdel, nynorsk PDF, 2 MB

Plan for samfunnsutvikling i Odda kommune 2007-2019, kommunestyrets vedtak 13.9.2006

07.03.2007 Filtype
Kontaktinformasjon JPG, 70 kB

06.12.2018 Filtype
Moglege miljøforbetringar i Suldal PDF, 4 MB

06.12.2018 Filtype
Offentleg ettersyn – planprogram for Barne og ungdomsplan PDF, 198 kB

Etter vedtak i Utviklingskomiteen 28.3.07 er planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sine nettsider, Tenestetorget og Odda bibliotek. Uttaler må sendast kommunen seinast 25.4.07.

11.04.2007 Filtype
Pilotprosjektplan Oddaprosessen PDF, 3 MB

Et pilotprosjek i Riksantikvarens verdiskapingsprogram på kultuminneområdet 2007-2010 ved Odda kommune og Norsk Vasskraft og Industristadmuseum (NVIM) i partnarskap.

01.02.2007 Filtype
Plan for Psykisk helsearbeid i Odda kommune 2007-2010 PDF, 80 kB

Handlingsplan vedteken i kommunestyret i 7.3.2007

24.04.2007 Filtype
Planprogram rullering av Kulturplan PDF, 113 kB

Ettersyn for planprogram for rullering av kulturplan.

09.03.2007 Filtype
Planprosess for kommunedelplan for energi- og vassdragskommunen Odda PDF, 50 kB

Planprogrammet vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 var lagt ut til offentleg ettersyn til 7.2.206 og er det første dokumentet i planprosessen. Det forteller hva planleggingen skal handle om og hvordan den skal gjennomføres. Etter høringen gjør kommunestyret endelig vedtak om planprogrammet.

19.02.2007 Filtype
Planprosess for ny pleie og omsorgsplan 2008-2017 PDF, 45 kB

Planprogrammet vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 er det første dokumentet i planprosessen, og forteller hva planleggingen skal handle om og hvordan den skal gjennomføres.

19.02.2007 Filtype
Presentasjon frå folkemøtet i Røldal 20.11.18 PDF, 2 MB

06.12.2018 Filtype
Prosjekt organisering og metode PDF, 803 kB

12.02.2009 Filtype
Prosjektplan Odda slår gnister PDF, 210 kB

Næringsutviklingsprosjekt

01.02.2007 Filtype
Rehabiliteringsplan for Odda kommune PDF, 68 kB

Rehabiliteringsplan 3.5.2006

14.08.2007 Filtype
Utgreiingsprogram - Forslag til tema.pdf PDF, 484 kB

06.12.2018 Filtype
Verneverdier Odda smelteverk PDF, 92 MB

30.03.2009 Filtype
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no