Mulighetsstudiet viser ulike måter å få til en god by- og næringsutvikling på Smelteverkstomta

Torsdag 26.juni fikk Odda kommune ved Ordfører John Opdal overlevert Mulighetsstudien for Smelteverksområdet. Riksantikvaren har vært oppdragsgiver og mulighetsstudien er utført av ei gruppe bestående av Gottlieb Paludan arktitekter, Dansk Bygningsarv og Norconsult.

Konsulentgruppen har i 6 måneder arbeidet tett sammen med ei styringsgruppe med representanter fra Odda kommune, SNU, Riksantikvaren og Hordaland Fylkeskommune.
 

Grill og aktivitet på smelteverket - Klikk for stort bildeGrill og aktivitet på smelteverket

Torsdag ettermiddag var det invitert til folkemøte. Om lag 50 personer møtte opp på Almerket. Vi gikk på den nylig tilrettelagte stien langs Opo opp til Skalltaket. Underveis var det ulike stopp med informasjon om mulighetsstudien og kommentarer fra Gottlieb Paludan og Dansk Bygningsarv. I Smia fikk vi se smeder i arbeid, og Lars Over Seljestad las fra Fabrikkdikt akkompagnert av Øyvind Tømmernes. Vandringen enda opp i Litteraturhuset der mulighetsstudien blei lagt fram.
 

Arkitekt Knud Kappel betegnet mulighetsstudien som en drømmeoppgave. Den tar for seg Smelteverksområdet slik det er i dag, og viser oss gjennom 4 ulike scenarier hvordan vi kan utvikle området til å bli en integrert del av byen vår. Den gir oss en forståelse av hvordan byen endrer seg etter hvor vi planmessig plasserer ulike typer næring/boliger/fellesareael osv. Mulighetsstudien er til stor nytte når reguleringsplanen for området nå tas opp igjen.
 

Konsulentgruppen rådet Odda kommune til å ta tak i den situasjonen som vi har i dag og fokusere på det kan vi gjøre nå. Steg for steg tas området i bruk, med de rette strategiene og gode klare mål  vil vi få til en helhet.
Beplantning, lys, trapper og gangveier som knytter området sammen med gågata, Opo og sentrum er enkle grep som gir stor effekt for hvordan området oppleves og fører til at vi  raskere tar større deler av området i bruk.

 

Odda pamflet (PDF, 6 MB)

Omvisning langs Opo - Klikk for stort bildeOmvisning langs Opo

 

Knud og Ordfører - Klikk for stort bildeKnud og Ordfører

 

Knud Kappel - Klikk for stort bildeKnud Kappel

Kva skjer

Nyttige lenker