Når følelsene svinger i svangerskap og barseltid

Deppa? Stressa?
Engstelig? Følelse av å ikke strekke til?
Bekymret? Får ikke sove?

Kjenner du igjen et eller flere symptomer kan vi på Odda helsestasjon tilby støtte og hjelp tilpasset ditt behov. Det vil kunne gjøre hverdagen bedre både for barnet og dere foreldre.

Du kan finn mer informasjon om dette i brosyren
Når følelsene svinger i svangerkap og barseltid


Gravid dame
Gravid dame

Odda kommune er opptatt av å gi et best mulig helsetilbud til sine innbyggere. Derfor har vi kontakt med forskningsmiljøet ved RKBU i Bergen. De gir oss kunnskap som vi kan sette ut i praksis. Odda helsestasjon har fått mer kunnskap om, og er mer bevisst i forhold til mors psykiske helse. Vi har flere gode tiltak og tilbud i kommunen for familier med sped- og småbarn.

Sjå vedlagt brosjyreophe

 

Filer
Sist endret 21.06.2013

Kva skjer

Nyttige lenker