Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 17.10.2019
Logo - Odda kommune

 
Oppmoding til huseigarar 

Odda kommune er i gang med omfattande kantklypping og vegetasjonsrydding. I den forbindelse vil vi oppmoda huseigarane om å klyppa hekkar og tre, som heng ut over kommunal veg og fortau.

Publisert 16.10.2019
Logo - Odda kommune


Odda kommune inviterer lag og organisasjonar til å søkje om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Publisert 14.10.2019
Influensa2019.jpg


Det er anbefalt å ta vaksinen mellom oktober og desember.

Publisert 11.10.2019
Ullensvang kommune

 

 

 

Saksnr.: 19/1019

Det er ledig 100 % fast stilling som rektor ved Tyssedal barneskole fra 01.01.20.

Stillinga er 80 % administrasjon og 20 % undervisning.
 
Tyssedal barneskole er ein 1-7 skole med 47 elever i skoleåret 2019-2020, hvorav 16 barn går på SFO. Det er tilsett merkantil i 50 % stilling og det er oppretta setterektorfunksjon ved skulen.
 
Publisert 11.10.2019
Care TV-aksjon NRK 2019

 

20.oktober er det den årlege TV-aksjonen
I år er den tildelt organisasjonen CARE, og Odda kommune treng di hjelp som bøssebærar.

 

Publisert 10.10.2019
Petter Nyqvist2.jpg


Tysdag 8. oktober var det markering av verdensdagen for psykisk helse. Vi var så heldige å få besøk av Petter Nyquist, også kjend som Petter uteliggar.  

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no