Skip Navigation LinksBeredskap > Framsiden
Framsiden
Publisert 20.08.2019
Kommunelogo


Telefonsentralen til Odda kommune er open måndag til fredag frå kl. 10.00-14.00.  

Publisert 20.08.2019
Logo - Odda kommune

 
Drikkevatnet på Eitrheim er no friskmeldt.
Kokepåbudet er oppheva

Vennleg helsing avdeling vatn og avlaup

Publisert 16.08.2019
Roald Aga Haug


I veke 34 har ordførar Roald Aga Haug desse avtalane: 

Publisert 15.08.2019


Saksnr.: 19/824

Ledig 100 % fast stilling som veileder / saksbehandler ved NAV Odda. Stillingen er ledig fra d.d., og vil fra 2020 være en stilling i NAV Ullensvang.

Publisert 14.08.2019
FolkebadOpningstider hausten 2019, gjeld frå 9. september til 21. desember

 

Publisert 13.08.2019

En kan nå søke næringsfondet i Odda kommune.  

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no