Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt
Publisert 20.06.2019
Bål

Det er tillatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Sankthansbål i Odda og Ullensvang skal meldes til brannvesenet i Odda på telefon 97 55 86 13 eller epost brannvesen@odda.kommune.no i god tid på forhånd. Følg brannvesenets råd for forsvarlig bålbrenning.

 

 

Publisert 19.06.2019
sol.png


Velkomen på biblioteket! Sommaren er perfekt for lesing!
 

I juni, juli og august har Odda bibliotek desse opningstidene:

  • Måndag, onsdag og fredag: kl. 10.00-15.00
  • Tysdag og torsdag: kl. 10.00-16.00
  • Laurdag: kl. 10.00-13.00.
Publisert 19.06.2019
Odda folkebad


Fredag 21. juni stengt grunna livredningskurs.

Frå måndag 24. juni gjeld desse opningstidene.

Publisert 18.06.2019


Hordaland Landbruksselskap er ei ideel stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådevelde i tråd med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.

 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no