Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt
Publisert 20.02.2019
Hender


 

 

Som ein del av prosjekt palliasjon i Odda kommune ynskjer vi å invitere til fagdag!

Publisert 18.02.2019

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbygging av fritidsbustader samt utviding av eksisterande skianlegg. Framlegg til plan vil vera i tråd med overordna kommunedelplan, forutan etablering av 2 heistrasear og løypenedfarter. Desse vert liggande i område regulert til LNF i gjeldande kommunedelplan, og er det som utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Publisert 15.02.2019
Roald Aga Haug


Veke 8 

Publisert 13.02.2019
Gravid

 


Den kommunale jordmortenesten har flytta frå Odda sjukehus til helsestasjonen i Odda, Smelteverket 61.
 

Publisert 12.02.2019
Bygdarbøen Legesenter


Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester og Folkehelse / Friskliv har flytta til Bygdarbøen.

Publisert 11.02.2019

 

Korleis skal det nye kommunevåpenet til Ullensvang kommune sjå ut?

Bli med på idekonkurranse med utgangspunkt i Ullensvang herad sitt kommunevåpen. Vinnarutkastet vert premiert med 5 000 kr.  

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no