Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt
Publisert 15.08.2018
Logo - Odda kommune

 Ordførar kallar inn til ekstraordinært kommunestyremøte; 22.august kl 1800.

Publisert 14.08.2018
NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gje Sunnhordland Kraftlag løyve til Opo kraftverk med flaumtunell i Odda i Hordaland.

NVE meiner at bygging av flaumkraftverket vil få vesentlege negative konsekvensar for landskapsopplevinga av Opo i Odda, som gjev ringverknader for blant anna rekreasjon og fiske. Ei utbygging vil vere negativ for fisk i Opo, særleg moglegheita for å reetablere storlaksbestanden. Utbygginga vil gje ei vesentleg kraftproduksjon og auka flaumsikring for eit avgrensa antall bygningar ved Sandvin. NVE har allereie sikra Opo gjennom Odda til same nivå som NVEs øvrige sikringstiltak. For Odda by vil utbygginga gje auka flaumsikring berre ved svært sjeldne flaumar. Etter NVE si meining vil ikkje fordelane vege opp for dei forventa negative effektane.
 
Publisert 20.07.2018
Logo - Odda kommune


Formannskap/ordførar arbeider med løysing for rådmannsfunksjonen i Odda fram til 31.12.2019 med handsaming i kommunestyret. Målet er å ha løysinga på plass snarast mogleg. Prosjektleiar/rådmann Ole-Jørgen Jondahl beheld rådmannsfullmaktene i Odda fram til endeleg løysing er på plass.


Fortsatt god sommar!

Ordførar Roald Aga Haug

Publisert 20.07.2018
Odda legesenter


Ferieavvikling på Odda legesenter i ukene 26 - 33.

Publisert 18.07.2018
Badevann 18.07.18.JPG


Her er ei oversikt på kvaliteten på badevatnet på Byrkjanes, Apold, Odda camping og Seim camping.  

 

 

Publisert 11.07.2018
BTI - logo.JPG

 

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i vår kommune. Stundom oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?
 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no