Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt
Publisert 15.04.2019
skogbrann.jpg


Vi er inne i en periode nå på våren med mye tørr vegetasjon, og skogbrannfareindeksen på yr.no viser økende fare for brann i vegetasjonen. Odda og Ullensvang brann og redning oppfordrer derfor alle til å utvise svært stor forsiktighet ved bruk av ild utendørs.

 

 

Publisert 12.04.2019

Røldalstjørn AS melder med dette melding om endring/utviding av
planområdet i høve til tidlegare annonsert oppstartsmelding. 

Publisert 11.04.2019
Logo - Odda kommune


Laurdag 27. april tek Odda kommune i mot grovavfall frå hushaldningar i Røldal.

Stad: Runnane 24 (ved kommunen sitt renseanlegg)

Tid: Mellom kl. 10.00 - 14.00

Publisert 10.04.2019
Gamle ykresskulen


Rus og psykisk helse er no flytta inn i gamle yrkesskulen, Opheimsgata 3.

 

Publisert 09.04.2019
Saksbehandlingsfristar

Verksemd for samfunnsutvikling har utfordringar med for lite folk og mange saker, det vert arbeida med langsiktige og kortsiktige løysingar, men det vil ta noko tid å få på plass. For å leggja til rette for at ein kan arbeida meir konsentrert med saker vil ein gjera mellombelse endringar ut året.

Publisert 04.04.2019
Noter


Velkomen til korkafe 24. april på Hauso samfunnshus kl. 18.00.

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no