Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt
Publisert 22.06.2018
Stengt

Folkebadet vert stengt i sommar grunna den tekniske tilstanden på bygget.
Takkonstruksjonen må rehabiliterast.

Vi håpar å være ferdige med arbeidet til skulestart.

I anleggsperioden er bygget heilt stengt. 

Publisert 22.06.2018
Bål

Det er tillatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Sankthansbål i Odda og Ullensvang skal meldes til brannvesenet i Odda på telefon 97 55 86 13 eller epost brannvesen@odda.kommune.no i god tid på forhånd. Følg brannvesenets råd for forsvarlig bålbrenning.

 

 

Publisert 22.06.2018
Asfaltering på Reinsnosvegen

Reinsnosvegen er ferdig asfaltert i dag og open for fri ferdsel. I neste veke vil vi fortsetja vedlikehald av vegen, men då vert ikkje vegen stengd.

Me har merka oss at etter kvart som vegen har vorte betre, har farten til bilistane auka. Ber om at alle køyrer forsiktig, slik at det vert trygt for alle og vegen blir tatt vare på.

 

.

Publisert 22.06.2018
Roald Aga Haug

 
I veke 26 har ordførar Roald Aga Haug desse avtalane;

Publisert 20.06.2018
Odda legesenter


Ferieavvikling på Odda legesenter i ukene 26 - 33.

Publisert 20.06.2018

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok 02.05.18 å leggje reguleringsplanane for ny E134 mellom fylkesgrensa og Seljestad ut på offentleg ettersyn i 10 veker. Det er Statens vegvesen som fremjer planane og Odda kommune som handsamar dei.  

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no