Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde

Bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde - Klikk for stort bilde


Det er vedteke ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023).

Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.


Eit hovudmål er å bidra til at dyra brukar ein større del av området. Dette vil ein gjere ved å gradvis auke talet på vinterdyr sør for Blåsjø frå 1300 til omlag 2000 dyr.

Samla for Setesdal Ryfylke villreinområde ynskjer ein ikkje at bestanden skal bli større enn 4000 vinterdyr.

Kondisjon og kalvetilvekst skal ein halde ved lag innafor eit akseptabelt nivå. I høve til storbukkprosenten skal denne i løpet av perioden aukast opp mot 25 %.

 

Bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (PDF, 8 MB)

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 07.08.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no