Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Du kan reservera deg mot kommunikasjon på nett

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Stortinget har vedteke lovendringar som fører til at stat og kommune skal gå over til å kommunisera på nett med innbyggarane.
Som innbyggar kan du bestemma at du vil motta vedtak og andre brev med innhald som er viktig for deg, på papir. Dette gjer du ved å reservera deg mot kommunikasjon på nett.

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 27.02.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no