Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Forslag til reguleringsplanar for ny E134 Vågsli - Seljestad


Odda kommune har motteke dokumenta vedrørande reguleringsplanar for ny E134 Vågsli - Seljestad.  


Dokumenta er ikkje lagt ut på offentleg ettersyn endå, men grunna stor etterspørsel for å sjå dokumenta, legg vi dei ut her. 

 

Sakene skal opp til politisk behandlig i utviklingskomiteen 2. mai. 

 

Dokumenta kan du lese her: 

Publisert av Kristin Elisabet Horne Moe. Sist endret 10.04.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no