Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Høyring - Hovudplan overvatn

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Odda kommune har vedteke å leggja ut hovudplan overvatn på høyring og offentleg ettersyn frå 2. juli til 31. juli 2019.

Planen skal handsamast av utviklingskomiteen 4. september 2019 og av Odda kommunestyre 18. september 2019.
 

Høyringsfrist: 31. juli 2019
 

Merknader til hovudplanen kan sendast pr. post eller e-post til:
 

Asplan Viak AS, ved Kim H. Paus, Kjørboveien 20, Pb. 24, 1300  Sandvika

kimh.paus@asplanviak.no - tlf. 93 49 42 31

VEDLEGG:

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 23.08.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no