Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Informasjon frå Odda- og Bygdarbøen legesenter

Legesenter - Klikk for stort bilde


I ein periode på omlag 14 dagar er legesituasjonen svært krevjande i Odda kommune, då me manglar fleire legar. Etter dette tidspunktet vil situasjonen betra seg, fleire legevikarar er då på plass. Ber om forståing for den vanskelege situasjonen. 


I denne perioden må øyeblikkelig hjelp og alvorleg sjukdom prioriterast.  

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 19.05.2016
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no