Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Informasjon om overgang til elektronisk post for Hardanger barnevern

Viktig - Klikk for stort bilde


Frå måndag 8. oktober har Hardanger barnevernteneste gått over til elektronisk postteneste (KS-svar ut). All korrespondanse frå barneverntenesten i Odda (brev og vedtak) vert heretter sendt ut elektronisk. 


Du som mottakar vil få ein teksmelding om at det er sendt ut brev frå Odda kommune, og at dette er å finna i digital postkasse eller Altinn. Om du ikkje har digital postkasse, eller du ikkje les brevet i Altinn innan 48 timar, vil brevet verta sendt ut via printtenesten, og du mottek det i postkassen din.  

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 10.10.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no