Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Invitasjon til kurs i alkohollova

Skala_alkohol.jpg - Klikk for stort bilde


Velkomen til kurs i alkohollova. Kurset vert halde i kommunestyresalen i Odda rådhus tysdag 20. november kl. 17.00-20.00 og er gratis.

 


Ullensvang herad arrangerer  i samarbeid med skjenkekontrollen og politiet, kurs i alkohollova.  Andre tema vert m.a. beredskap og konfliktløysing. Dette kurset er også eit tilbod til lag og organisasjonar i Odda kommune. Andre som ynskjer det er også hjarteleg velkomen.

Jf. dei alkoholpolitske retningslinjene for Odda kommune (OK-sak 031/16), må skjenkestyrar, stedfortredar og minst 1/3 av vaktene ha gjennomført kurs i alkohollova eller bestått kunnskapsprøve for skjenking for å få einskildløyve til større arrangement der skjenking skal føregå. 
 

Dei alkoholpolitiske retningslinjer i Odda kommune kan du lese her.


 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 13.11.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no