Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kreftkoordinator i Odda kommune

Hender - Klikk for stort bilde

Har du eller noen du kjenner kreft?

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har fått en kreftdiagnose og til pårørende. Det er et lavterskeltilbud i kommunen der man ikke trenger søknad eller henvisning.
 

MERK: I vekene 29, 30 og 31 har kreftkoordinatoren ferie, då kan du eventuelt kontakta tildelingskontoret, tlf. 97 55 84 07  (i veke 29) og tlf. 97 55 84 30 (i veke 30 og 31)


Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?
 

 • Hjelpe med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte. Sørge for at den enkelte og familien får den hjelpen de har behov for til å mestre sin hverdag best mulig.
   
 • Være en støttespiller for barn og unge som enten er rammet av kreft eller er pårørende av foresatte eller søsken med kreft.
   
 • Informere om ulike tjenester, rettigheter og tilbud innenfor kreftomsorgen.
   
 • Reise hjem til pasientene eller pårørende eller være tilgjengelig på kontoret for samtale, råd og veiledning.
   
 • Jobbe tverrfaglig. Samarbeide med og ha oversikt over tilbud i kommunen og andre relevante offentlige instanser.
   
 • Gi råd om lindring av plagsomme symptomer.
   
 • Samtale rundt tema kreft og ellers tema som den kreftrammede eller deres pårørende er opptatt av.

   

Kreftkoordinatoren kan ikke løse alle oppgaver men har et “sørge for ansvar” slik at tilbud og tjenester til pasient og pårørende er samkjørt, gjennomtenkt og i tråd med hva den kreftrammede har behov for.
Kreftkoordinator har kontor på Bygdarbøen 2, 1. etg.
 

Kontakt kreftkoordinator Hege Lyssand: 97 55 85 44 eller epost: kreftkoordinator@odda.kommune.no
 
 

Sist endret 19.06.2019
kontaktperson
Mobil :
97 55 85 44
E-post :
kreftkoordinator@odda.kommune.no
Tittel :
Kreftkoordinator
Bunnhjørne
Tjeneste (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no