Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kulturpris Odda kommune 2019 - utlysing

 
Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde

Odda kommune sin kulturpris for 2019 skal tildelast av Driftskomiteen i eiga sak.

Det er ope for alle å føreslå kandidatar.
 

 


 

 

Prisen skal vekta frivilleg innsats på kulturfeltet – herunder idrett – gjerne over tid - til beste for lokalsamfunn, kulturliv og lagsarbeid i vid forstand. Prisen kan tildelast einskildpersonar og frivillege organisasjonar.
Forslaget skal vera grunngjeve.
Forslaga som kjem inn er ikkje offentlege
Berre kven som vert tildelt prisen vil vera offentleg.
Prisen skal og overrekkast på eit offentleg og kunngjort arrangement, innan utgangen av året. Verken forslagsstillar eller kven som vert føreslegne er offentleg.
 
Send forslaget ditt til: Odda kommune Opheimsgt 31 5750 Odda eller
postmottak@ullensvang.kommune.no innan 1. nov 2019
Lukke til med tenking og skriving !

 

 
Publisert av Inger Eitrheim Johansen. Sist endret 08.10.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no