Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kulturprisen 2018

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Odda kommune sin kulturpris for 2018 skal tildelast av Driftskomiteen i eiga sak.

Det er ope for alle å føreslå kandidatar.

 


Litt om kulturprisen:
 

 • Prisen skal vekta frivilleg innsats på kulturfeltet, herunder idrett, gjerne over tid, til beste for lokalsamfunn, kulturliv og lagsarbeid i vid forstand.
   
 • Prisen kan tildelast einskildpersonar og frivillege organisasjonar.
   
 • Forslaget skal vera grunngjeve.
   
 • Forslaga som kjem inn er ikkje offentlege.
   
 • Berre kven som vert tildelt prisen vil vera offentleg.
   
 • Prisen skal overrekkast på eit offentleg arrangement.
   
 • Verken forslagsstillar eller kven som vert føreslegen er offentleg informasjon.
   

Send forslaget ditt til Odda kommune, Opheimsgt. 31,  5750 Odda eller postmottak@odda.kommune.no   innan 25. november 2018.

Lukke til med tenking og skriving!

 

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 01.11.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no