Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kurs for pårørande til personar med demenssjukdom

Screenshot 2018-10-11 at 10.44.05.png - Klikk for stort bilde

 

Tid: 18. og 25. oktober, 1. og 8. november 2018, kl.16.30- 19.30
Stad: Bokkotunet Kafe, Odda
Gratis kurs over fire kveldar med forskjellig tema kvar gong.

 

TEMA I KURSET
  • Årsak, symptom, forløp, behandling
  • Kommunikasjon med personar med demens
  • Pårørandeopplevingar og eigenomsorg
  • Lovverket og rettar
  • Innlegg frå pårørande
  • Informasjon om tilbodet i kommunane
Kvar kurskveld blir siste timen delt i mindre grupper der det er mogleg å utveksle erfaring om tema i kurset.

MEIR INFORMASJON OG PÅMELDING
Påmelding innan 15. oktober 2018.
Lærings- og meistringssenteret, Klinikk for psykisk helsevern
Telefon: 534 66 414/ 902 75 015, e-post: LMS.psykiatri@helse-fonna.no

ARRANGØR
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Odda kommune, Jondal kommune, Ullensvang Herad, Seksjon for spesialisert behandling Haugesund og Læring- og meistringsteamet i Helse Fonna/ FoU-eining for samhandling (www.fousam.no).
Publisert av Kristin Elisabet Horne Moe for Gunvor Medhus. Sist endret 11.10.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no