Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Ledig stilling - Regionkoordinator i inntil 80% stilling


Hardanger / Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå 1. januar 2020.

Føremål for Hardanger / Voss kompetanseregion er å samarbeida om oppgåver som blir løyste betre regionalt enn lokalt.


Samarbeidet skal bidra til å styrka kommunane sin kompetanse og kapasitet innan oppvekstsektoren. Stillinga vil innebera reiseverksemd i heile regionen. Det kan vera aktuelt å kombinera koordinatorstillinga med anna arbeid / stilling i vertskommunen. 
 

Les meir om stillinga her.

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 25.10.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no