Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Ledig stilling som geodataansvarleg

Ullensvang kommune - Klikk for stort bilde

 

 


Saksnr.: 19/908 

For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert geodataansvarleg i 100% fast stilling. 


Arbeidsoppgåver:

Stillinga ligg til avdeling for byggesak og kart/oppmåling i nye Ullensvang kommune og har omlag 10 tilsette.
 

Som geodataansvarleg vil du ha ansvar for kommunen sine kartdata. Ajourføring, forbetring og utvikling av kartdatabasane er sentrale arbeidsoppgåver, men du skal og bidra inn i kommunen sitt plan- og utviklingsarbeid. Du vil samarbeide med oppmålingsingeniør, byggesakshandsamarar, samfunnsplanleggjarar og kommunen si vass- og avlaupsteneste.

Andre oppgåver kan verta tillagt stillinga. Ullensvang kommune nyttar kartsystema GISLINE og Gemini VA. Kjennskap til desse programvarene er ein fordel. 
 
Kvalifikasjonar:
 • Relevant utdanning.
   
 • Kunnskap og/eller erfaring innen geodataarbeid.
   
 • God IKT-kompetanse.
 
Eigenskaper:
 
 • Ynskje om å bidra til å utvikle kommunen.
   
 • Evne til å arbeide systematisk.  
   
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlege eigenskaper vert vektlagt. 
 
Me kan tilby:
 
 • Fast 100% stilling.
   
 • Ullensvang kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA).
   
 • Interessante arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø. 
   
 • Løn etter avtale.
   
 • Fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår. 
 
Opplysningar om stillinga får du hjå verksemdsleiar Kristian Bondhus-Jensen, 
tlf.: 975 58 600 eller epostadresse: Kristian.jensen@ullensvang.kommune.no 

Søk på stillinga
 
Søknadsfrist: 06.10.19
 
Publisert av Anna Dagny Aarhus. Sist endret 20.09.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no