Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Melding om endra kjøremønster

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde

Prosjektet med ny kryssløysing til Smelteverkstomta går framover og frå 16. september startar arbeidet i riksvegen på Bygdarbøen.

Arbeidet vil vara frå 16. september til 1. mai 2020 og riksvegen vil i denne perioden verta lagt om på ein mellombels trase på Smelteverkstomta. Denne vegen vil og vera tilkomstveg for dei som skal inn på tomta. Vegen for køyrande til blokkene i Røldalsvegen vert via Bøgarden og Bygdarbøen.


 

Fortauet på austsida langs riksveg 13 vert lagt inn på Smelteverkstomta.
Fortauet på vestsida vil vera ope for fri ferdsel i store deler av prosjektperioden. Ved behov, vert det etablert alternativ gangveg.

Busstoppet på strekninga vil vera ute av drift i arbeidsperioden.

 

Her kan du sjå kartskisse over området. (PDF, 913 kB)

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 17.09.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no