Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Mottak av grovavfall frå hushaldningar i Røldal

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Laurdag 27. april tek Odda kommune i mot grovavfall frå hushaldningar i Røldal.

Stad: Runnane 24 (ved kommunen sitt renseanlegg)

Tid: Mellom kl. 10.00 - 14.00

Grovavfall som kan leverast er trevirke, metall og restavfall.
 

Prisar for levering av grovavfall er: 

  • Personbil med liten tilhengar: kr 175,-
  • Personbil med stor tilhengar: kr 250,-
  • Personbil: 50,-

Gratiskvota gjeld berre for levering til Lindenes miljøstasjon
 

Publisert av Inger Eitrheim Johansen. Sist endret 12.04.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no