Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Langedalshaugen


Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok 05.04.17 å leggje reguleringsplan for Langedalshaugen ut på offentleg ettersyn i minst seks veker. 


I etterkant av den politisk handsaminga har planframlegget blitt justert til å vere i tråd med vedtaket. Plandokumenta kan lastast ned under eller sjåast på avdeling for Samfunnsutvikling, 2. etg. Brannstasjonen i Odda (man, ons,fre 0800-1500).

 

Frist for å komme med innspel til planarbeidet er sett til 06.06.2017. Merk innspelet med "merknad til planid: 2016002".

 

Innspel kan sendast til post@odda.kommune.no eller

 

Odda kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

 

2016002 Illplan-bilete - Klikk for stort bilde

 

 

 

Nedlasting:

 

Plankart (PDF, 3 MB)

 

Føresegner (PDF, 390 kB)

 

Vedtak (PDF, 256 kB)

 

Planskildring (PDF, 2 MB)

 

Konsekvensutgreiing (PDF, 3 MB)

 

Vurdering biologisk mangfald (PDF, 538 kB)

 

Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

 

Terrengprofilar (PDF, 474 kB)

 

VA-plan (PDF, 2 MB)

 

Merknader til oppstartsvarsel (PDF, 8 MB)

 

Tilleggsinformasjon til saka frå rådmannen (PDF, 5 MB)

 

 

 

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 21.04.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no