Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Personvernombod i Ullensvang kommune

Personvernombod - Klikk for stort bilde


Ullensvang kommune har ei rekke oppgåver og skal levere ei rekke tenester. Uavhengig av format og innhald, vil all informasjon på eit eller anna tidspunkt bli handsama elektronisk.

 


Personvernombod (PVO) vil bidra til at Ullensvang kommune etterlever dei juridiske krava til korleis personopplysningar vert handsama og kontrollerte.
 

PVO skal og vera bindeledd mellom kommunen og den registrerte i spørsmål om den registrerte sine rettar.
 

PVO vil medverke og vere ein ressurs slik at Ullensvang kommune syt for at tilsette og innbyggjarar sine personopplysningar vert handsamar på rett måte.
 

Cato Underhaug er tilsett som personvernombod i 50% stilling. Han har kontordagar måndagar og torsdagar.


Har du spørsmål?
 

Kontaktinfo:

Cato  Underhaug, Mobil: 90 16 05 29,
e-post: cato.underhaug@ullensvang.kommune.no


Postadresse:

Personvernombud, Folgefonnvegen 2, 5627 Jondal

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 09.11.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no