Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Reguleringsplanar for E134 er vedtekne og oppdaterte

Odda kommunestyre vedtok i møte 19.06.19 reguleringsplanar for E134. Planane er no oppdatert i tråd med vedtaka.

 

Dei tre reguleringsplanane regulerer ny europaveg mellom fylkesgrensa i aust og vekstasjonen på Seljestad.

 

E134 - regplanar - Klikk for stort bilde

 

 

Dokumentasjonen i sakene er svært omfattande. Diverre er innsynsløysinga med direktelinkar ikkje tilgjengeleg pdd. på grunn av kommunesamanslåing. Ein kan få tilgong til dokumentasjonen i sakene ved å ta kontakt med Odda kommune.

 
 
Under kan ein sjå vegvesenet sin videoillustrasjon av korleis ferdig utbygd veg vil sjå ut. Merk at videoen ikkje har med seg endringar som har kome seint i planprosessen, som mellom anna ny kryssløysing ved Solfonn.

 

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 20.12.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no