Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Utlysing av kulturfond midlar 2018

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bildeKulturfondet er eit kommunalt verkemiddel oppretta for å initiera nyskaping og utvikling innan heile kulturfeltet. Fondet er og eit verkemiddel for næringsutvikling.

 

Det vert ytt tilskot til:
 

a. Nyetableringar og b. Prosjektutvikling i eksisterande føretak.
 
Krav til søknaden :
 
a. Søknaden må beskriva kva tiltaket går ut på - ”forretningsideen”
b. Det må vera budsjett og finansieringsplan for tiltaket
c. Ansvarleg søkar og organisering av tiltaket skal gå tydeleg fram av søknaden
d. Forventa  sysselsettingseffekt skal omtalast
e. Om søknaden er eit utviklingsprosjekt som går over fleire budsjettår må den vera
periodisert tilsvarande.


Søknader som ikkje tilfredsstiller desse krava vil ikkje bli lagt fram for fondsstyret med tilråding om løyving. Det er ikkje utarbeidd søknadsskjema.
 
Avgrensingar :
 
Det vert ikkje gitt støtte til driftsføremål, og det vert heller ikkje garantert for lån /gitt lån. Det kan i regelen ikkje påreknast støtte ut over 1/3 av finansieringsbehovet.
 
Søknader skal stilast til:

Odda kommune Opheimsgt 31, 5750 Odda – eller postmottak@odda.kommune.no 
 
Andre opplysingar:
Økonomisk ramme for vedtak i 2018 er kr 150.000
 
Søknadsfrist er innan 12. februar 2018!
 
Spørsmål kan rettast til Harald Jordal tlf. 9755 8402 / harald.jordal@odda.kommune.no
 
Kulturfondet er søknadsope heile året men søknader som ikkje er mottekne eller varsla innan fristen har ikkje krav på å bli vurdert på like vilkår.
 
Publisert av Simona Ivascenkaite. Sist endret 10.01.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no