Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Verksemd for Samfunnsutvikling - opningstider og tilgjenge

Saksbehandlingsfristar - Klikk for stort bilde

Verksemd for samfunnsutvikling har utfordringar med for lite folk og mange saker, det vert arbeida med langsiktige og kortsiktige løysingar, men det vil ta noko tid å få på plass. For å leggja til rette for at ein kan arbeida meir konsentrert med saker vil ein gjera mellombelse endringar ut året.

Verksemda har behov for samanhengande arbeidstid for å få sakene gjort. Med dagens åpning for innbyggere å ta direkte kontakt heile veka blir ein ofte avbrutt. Det er lite effektivt.

 

Sakshandsamarane vil ha sakshandsamingsdagar på tirsdag og torsdag. Ein vil ikkje kunne nå sakshandsamarane på telefon desse dagane. Alle avtalar med sakshandsamarar må avtalast på førehand. Ingen direkte oppmøte uten avtale (gjeld alle dagar).  
 

Me ber om at alle skriftlige henvendingar vert sendt via postmottak, med mindre du allereie har direkte epostkorrespondanse med ein sakshandsamar -

postmottak@odda.kommune.no
 

Dette vil gjelde innanfor verksemd for samfunnsutvikling, som omfattar tenestene plan, byggesak, landbruk, bygg/oppmåling.


 

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 09.04.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no