Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Om kommunen

Fakta om kommunen

Odda kommune ligg inst i Hardangerfjorden med Hardangervidda i aust og Folgefonna i vest med det varig verna Oppvassdraget i midten.

Kommunen består byen Odda, industristaden Tyssedal, dalsbygda Skare og fjellbygda Røldal - alle med ulike særmerker og kvalitetar.

Odda er service-sentrum i indre Hardanger med sjukehus og vidaregående skule. Omfattande vassproduksjn i Tyssedal og Røldal. Industri er den viktigaste næringa.

Kommunen har full barnehagedekning og godt utbygde eldretenester. Kvalitetsheving av bysamfunnet står langt framme på den kommunale dagsorden og det er utarbeidd ein stadsanalyse med tiltaksplan.

Målvedtak;: Nøytral

Areal : 1.627 km2

 
Sist endret 04.01.2012
kontaktperson
Telefon :
53 65 40 20
Mobil :
975 58 400
E-post :
roald.a.haug@odda.kommune.no
Tittel :
Ordfører
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no