Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Om kommunen > Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Jfr. Hovedavtalen §2-3 Hovedtillitsvalgt

"Tillitsvalgte som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen/fylkeskommunen."

Hovedtillitsvalgte
Hovedtillitsvalgte
OrganisasjonNavn
LegeforeningenOda Sunde Strand
FagforbundetRannveig Mannsåker
FOIda Mari Nikolaisen
DeltaOlav H. Garvik
NITOTorvald Kambestad
ErgoterapeutMarion Ryen
Norsk fysioterapeutSanssel Sæterdal
Norsk sykepleierforbundMalgorzata Warzynska
Skolelederforbund
TEKNAØyvind Emerslund
Utdanningsforbundet - BarnehageNina Hildal
Utdanningsforbundet - SkoleTerje Mikkelsen
Bibliotekarforbundet
Musikernes forbundOleksandra Golovatska
PsykologforeningenLinn B. Nondal
Naturviterne
Sist endret 13.03.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no