Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk

Animasjon Q200 flom Oddadalen

Opo (NRK) - Klikk for stort bilde

Ordføraren viste i Odda kommunestyre onsdag 21.november ein animasjon av moglege konsekvensar av ein 200-årsflom med 40% klimapåslag i Oddadalen. 

I kommunestyremøtet 21.november orienterte ordførar om at SKL har sendt inn søknad om konsesjon for flom-/kraftverk i Opo.

Her kan du sjå ein animasjon som er utarbeidd for å sjå moglege konsekvensar av ein 200-årsflom med 40% klimapåslag i Oddadalen. Vi gjer merksam på at Opo nedstrøms er sikra for ein 200-årsflom etter at animasjonen vart laga.

Klikk på lenka for å sjå animasjonen!

Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 18.12.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no